Liaozu vs Suning starting welcome to bid farewell to war – Ramirez played Junzhe sports Sohu-9c8836

Liaozu VS Suning starting: welcome to bid farewell to war – Ramirez played Junzhe sports Sohu Beijing time on October 30th, the 2016 season of Super League thirtieth round of ending the war, Liaoning Hongyun home court against Jiangsu suning. Liaoning Hongyun starting: 28- 31-, 5- Liu Shangkun, Shi Xiaotian; Yang Shanping 21-, Zheng Tao 11-, Asani; 20-, 9-, 8- Kim Yasunobu Junzhe Zhang Ye 33-, Mike 37-, James 12-; Ujae; bench: 24- Zhang Zhenqiang, 6- Yang Yu, 13- 14-, 17- Weiduoxiqi, Wang Hao Wang Liang, 18- Ni Yusong and 27- Hu Yanqiang; Jiangsu Suning starting 1- Gu 28-, 6-; Yang Xiaotian 26- is Sainz Bree, Hong, Li Ang 2-; 13-, 11-, 7- Taoyuan Xie Pengfei 22- Ramirez, Wu Xi, 24- Ji Xiang; Gu Wenxiang 33-; Zhang Sipeng 8-, 30- subs: Liu Jianye, 12- Zhang Xiao, 20- 32-, Zhang Xinlin bin Liu Wei, 38-R- Martinez 40-, Nishioka t.相关的主题文章: